Polityka prywatności

data publikacji 23.11.2023 r.

 

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktuję bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z moją działalnością. Dokument, który czytasz, jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będę informować Cię o zmianach i podawać aktualną wersję dokumentu. Współpracuję z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony przetwarzanych przeze mnie danych osobowych.

 

Skontaktuj się ze mną

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@prostaorganizacja.pl oraz numerem telefonu 509659068. 

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z moją działalnością internetową jestem ja, czyli Agnieszka Krakós-Gorący, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prosta Organizacja. Agnieszka Krakós-Gorący pod adresem 02-892 Warszawa, ul Bażancia 47 D, NIP 
9512060091, REGON 45852707

 

Co zawiera ta Polityka prywatności?

Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzam Twoje dane, oraz o podstawach prawnych, które mi to umożliwiają, o narzędziach, jakie wykorzystuję w ramach strony internetowej, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.
SPIS TREŚCI

 1. Jakie dane przetwarzam, w jakim celu i na jakiej podstawie?
 2. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 3. Odbiorcy danych
 4. Wymóg podania danych osobowych
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 6. Jak długo przetwarzam Twoje dane?
 7. Social media
 8. Newsletter
 9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
 10. Komentarze i opinie na stronie
 11. Cookies i narzędzia wdrożone na stronie
 12. META (Facebook) Piksel
 13. Manychat
 14. Google Analytics
 15. Treści z zewnętrznych serwisów
 16. Logi serwera
 17. Postanowienia końcowe • Jakie dane przetwarzam, w jakim celu i na jakiej podstawie? 

Przetwarzam Twoje dane osobowe, np. jeżeli się ze mną kontaktujesz, a także jeżeli jesteś moim klientem oraz dokonujesz zakupów moich produktów. Dane osobowe, które od Ciebie otrzymuję, przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

Kontakt z Tobą

 • adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości
 • numer telefonu
 • inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala mi na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala mi na realizację mojego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.

Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi

 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu

dodatkowo:

 • NIP
 • dane o prowadzonej działalności gospodarczej

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia.

Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych

 • dane dotyczące działalności gospodarczej
 • imię i nazwisko
 • adres
 • NIP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • dane zawarte w treści reklamacji
 • numer rachunku bankowego
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Cel marketingowy(newsletter)

 • adres e-mail
 • imię

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie ode mnie informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

 • wszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania danych przeze mnie

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 • wszystkie wyżej wymienione dane

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić roszczenia, dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów).

Zarządzanie stroną, korzystanie z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony

 • IP
 • zachowanie na stronie

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie, do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).

Wykorzystanie cookies na stronie

 • IP
 • zachowanie użytkownika na stronie

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na stronie.

Zarządzanie profilami administratora w social mediach

 • dane, jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

 • zakres danych określony jest przez przepisy prawa i jest różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.

Umieszczanie komentarzy/opinii na stronie

 • imię
 • adres e-mail

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz, aby dodać komentarz na mojej stronie.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowychInformuję, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie, napisz na adres kontakt@prostaorganizacja.pl

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy o dwa miesiące przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Prawo do wycofania zgody – oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.

 

 1. Odbiorcy danychTwoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem strony www.prostaorganizacja.pl oraz moich profili w mediach społecznościowych. Zapewniam, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych. Poniżej znajdziesz listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystam. Zostały one podzielone na dwie grupy: pierwsza grupa to podmioty, które przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a druga – podmioty, które przetwarzają dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA). W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym podmioty, które dokonują takiego przetwarzania, zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. 

 

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

LH.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000503852, NIP: 7831711517, REGON: 302693647

Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).

Hash Magnet Mad Ventures Patryk Kozioł
Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa

NIP 538 175 39 91

Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego

PPM Roman Janowczyk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Fieldorfa 18/3, posiadający numer REGON 220542417, NIP: 6721632532.

Wsparcie księgowe – wystawianie dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, prowadzenia rozliczeń księgowych.

PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem  0000347935, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068

Dostawca szybkich płatności internetowych.

MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Dostawca newslettera.

MANYCHAT, INC., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA. 

Automatyzacja social mediów.

 

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: 

 

LH.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000503852, NIP: 7831711517, REGON: 302693647

Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).

META (Facebook) Piksel

Narzędzie marketingowe.

Google Analytics by Google LLC

Narzędzie marketingowe.

Instagram – Meta Platforms Ireland Limited (dawniej jako Facebook Ireland Limited)

Narzędzie marketingowe.

Tik Tok

Narzędzie marketingowe. 1. Wymóg podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z moich usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową. Jeżeli kontaktujesz się ze mną w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, moimi produktami lub usługami, które świadczę, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem. 
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym w tym przypadku analizowane są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania).Korzystam z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazuję, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie. 
 3. Jak długo przetwarzam Twoje dane? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie dokonane tuż przed upływem terminu przedawnienia. 
 4. Social media Prowadzę profile na platformach społecznościowych, a moja strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich. Jestem administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzam głównie w celu zarządzania moim profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami. Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach, więc zachęcam Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzam danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach. Wtyczki prowadzące do moich profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z moim profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z mojej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik. Jeśli nie chcesz, by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności, zalecam wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.W ramach mojej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do moich profili na wskazanych poniżej platformach, wskazuję także polityki prywatności platform, tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z moimi zaleceniami:
 • Facebook: https://www.facebook.com/prostaorganizacja

Polityka prywatności platformy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 • Instagram https://www.instagram.com/prostaorganizacja

Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 • TikTok: https://www.tiktok.com/@prostaorganizacja

Polityka prywatności platformy: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl

 

 1. Newsletter Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj, by potwierdzić subskrypcję mojego newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości. Korzystam z usług dostawcy newslettera, który zapewnia ochronę Twoich danych, tj. spółki MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland  (polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policyi oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa https://www.mailerlite.com/legal/security-statement). System dostawcy odnotowuje Twoją aktywność związaną z subskrypcją mojego newslettera.Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera. Będziesz otrzymywać mój newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przeze mnie. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok mogę zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usunę Cię z listy moich subskrybentów. Mechanizm wypisania się z usługi newslettera nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to mój uzasadniony, jako administratora danych, interes. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newslettera oraz osobom trzecim wspierającym mnie w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarłam odpowiednie umowy. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane, masz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora wskazany na początku tego dokumentu. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

10 Opinie na stronie Publikuję na mojej stronie internetowej opinie odnośnie współpracy ze mną i moich produktów. 11. Cookies i narzędzia wdrożone na stronie Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia mojej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies – Moja strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do moich profili społecznościowych, o których więcej wspomniałam powyżej,
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, META (Facebook) Piksel.

 

 1. META (Facebook) PikselMETA (Facebook) Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, pozwalający na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły moją stronę lub zainteresowane są moimi działaniami. Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy. META (Facebook) Piksel pomaga mi określić skuteczność moich reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na moje działania. Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.
 2. Manychat MANYCHAT, INC., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA.  
 3. a) Manychat jest narzędziem usprawniającym komunikację między twórcą a  odbiorcami.  
 4. b) Wykorzystuję to narzędzie w moich mediach społecznościowych (Instagram) przy  prowadzonych przeze mnie działaniach marketingowych.  
 5. c) Manychat pozwala na wysyłanie automatycznych wiadomości o określonej przeze  mnie treści do zainteresowanych moimi treściami i materiałami odbiorców.  
 6. d) Manychat pełni dwie role w zależności od celu, w jakim jest używany. W niektórych przypadkach jest administratorem danych (zwykle w stosunku do moich danych),  czasami natomiast pełni rolę podmiotu przetwarzającego (zwykle w stosunku do  Twoich danych).  
 7. e) Integralną częścią mojej umowy z Manychat (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos) jest aneks dotyczący przetwarzania danych, który  określa zasady przetwarzania danych przez Manychat. Więcej możesz przeczytać  tutaj: https://manychat.com/legal/dpa. 

Manychat jako administrator 

Manychat jako podmiot przetwarzający  (procesor) 

Manychat jest administratorem moich  danych w celu zawarcia ze mną umowy,  zarządzania moim kontem, przestrzegania  przepisów, w tym przepisów dotyczących  podatków, obowiązków księgowych. 

Manychat pełni również rolę procesora, czyli  podmiotu przetwarzającego dane w moim  imieniu w celu świadczenia usługi  automatyzacji na podstawie zawartej ze mną  umowy, w tym zapewnienie mi wsparcia, 

 

Manychat przetwarza w tym celu moje dane,  tj. imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwę  firmy, e-mail a także dane użytkowników  końcowych, czyli moje i innych, których dane  dotyczą, posiadających w moim imieniu lub z  mojego upoważnienia zgodny z prawem  dostęp do usługi: dane identyfikacyjne  (identyfikator, imię i nazwisko, adres e-mail,  status), powiązane strony i konta, używane  produkty, dane teleinformatyczne (adresy IP,  lokalizacja geograficzna), informacje  finansowe (dane karty kredytowej, dane  konta, informacje o płatności), o ile takie  dane są widoczne w profilu lub zostały  dobrowolnie podane. 

komunikacji dotyczącej mojego konta w tym  narzędziu (wysyłanie ogłoszeń, powiadomień  technicznych, aktualizacji, alertów  bezpieczeństwa oraz wiadomości wsparcia  

i administracyjnych) oraz odpowiadanie na  prośby, pytania i opinie związane z usługą,  rejestrowanie działań, śledzenie błędów  i incydentów, naprawianie błędów,  zapewnienie dostępności, bezpieczeństwa i użyteczności usługi oraz jej doskonalenie  w moim interesie. Manychat przetwarza dane  w moim imieniu do czasu rozwiązania lub  wygaśnięcia zawartej ze mną umowy zgodnie  z jej warunkami.

 1. f) Dane jakie może przetwarzać Manychat jako procesorto Twoje dane identyfikacyjne  (imię i nazwisko, adres e-mail), publicznie dostępne informacje w profilach w  mediach społecznościowych, powiązane strony i konta, dane teleinformatyczne  (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików  cookies, dane przeglądarki) i inne.  
 2. g) W przypadku abonentów, czyli osób, z którymi komunikuję się za pomocą usługi i/lub których dane są przesyłane do usługi przeze mnie, dane identyfikacyjne,  publicznie dostępne informacje o profilu w mediach społecznościowych (zdjęcie,  imię, data urodzenia, płeć, lokalizacja geograficzna), historia i treść czatu, informacje  o użytkowaniu chatbota i inne dane elektroniczne przesłane, przechowywane,  wysłane lub otrzymane przez użytkowników końcowych i inne dane osobowe,  których zakres jest ustalany i kontrolowany przeze mnie zgodnie z dostępnymi  funkcjami w ramach usługi Manychat. 
 3. h) Źródłem pozyskiwania powyżej wskazanych danych jest proces rejestracji i korzystania z usługi przeze mnie oraz użytkownika końcowego, w tym komunikacja z subskrybentami oraz integracja i aplikacje stron trzecich połączonych przeze mnie  (np. Facebook, Instagram, Telegram, Zapier) i innych aplikacji określonych na stronie http://www.apps.manychat.com/ .  
 4. i) Aby przesyłać Ci wiadomości i materiały za pośrednictwem Manychat, potrzebuje on Twojej zgody na wysyłanie wiadomości. Taka zgoda jest udzielana przy pierwszej wiadomości wysyłanej przy użyciu Manychat. Jeśli nie klikniesz w komunikat  „Subscribe to our updates” lub inny o tym samym znaczeniu na początku komunikacji z Manychatem nie otrzymasz ode mnie zautomatyzowanych wiadomości,  wysyłanych do Ciebie za pośrednictwem Manychata.  
 5. j) Skorzystanie przez Ciebie z Manychata, który oferuję w ramach mojej działalności w  mediach społecznościowych nie oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie Ci mojego newslettera drogą email. Taka zgoda jest pozyskiwana oddzielnie, podczas rejestracji do newslettera i w każdej chwili możesz ją wycofywać. Więcej informacji na ten  temat znajdziesz w moim Regulaminie newslettera.  
 6. k) Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przeze mnie i przez Manychat danych przy użyciu Manychat, to pamiętaj, że możesz się wypisać i anulować subskrypcję. Oznacza to, że nie będziesz otrzymywać ode mnie wiadomości w ramach Manychat. Wycofanie zgody nie oznacza, że wcześniejsze przetwarzanie było niezgodne z  prawem.
 7. l) Manychat jako procesor przetwarza dane do czasu rozwiązania ze mną umowy, a jako administrator również do czasu rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich  przechowywania m.in. do czasu przedawnienia roszczeń. 
 8. m) W związku z korzystaniem z Manychat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Manychat stosuje też odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych. 
 9. n) Manychat korzysta także z podprocesorów, oznacza to, że Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom w ramach korzystania z usługi Manychat. Listę takich podmiotów znajdziesz tutaj – https://manychat.com/legal/service-providers. Celowo  nie wypisuję ich tutaj, bo mogą ulec one zmianie i bezpieczniej będzie śledzić te  podmioty bezpośrednio ze strony Manychat.  
 10. o) Więcej o przetwarzaniu danych przez Manychat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się klikając w poniższe linki:

∙ https://manychat.com/legal/dpa 

∙ https://manychat.com/legal/privacy 

∙ https://manychat.com/legal/service-providers 

 1. p) Mogę korzystać z pomocy osób trzecich, które wspierają mnie techniczne, przy obsłudze Manychat, korzystam z podmiotów, dla których ochrona Twoich danych jest  ważna i zawieram z nimi umowy powierzenia.  

 

 1. Google Analytics Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych.Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony. Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług. Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę, np. dopasować moją ofertę. Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision.Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

 1. Treści z zewnętrznych serwisów Na stronie mogę zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np. nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeżeli posiadasz konto w danym serwisie, zalecam wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach mojej strony, jeśli nie chcesz, by serwis o tym wiedział.

 

 1. Logi serwera Korzystanie z mojej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 1. Postanowienia końcowe Materiały umieszczone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać, napisz do mnie wiadomość, (adres e-mail wskazany na początku tego dokumentu), a ja udzielę Ci wyczerpującej odpowiedzi. Pamiętaj też, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej. Na koniec przypominam, że treść tej Polityki prywatności może ulec zmianie, np. kiedy zmienię dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji Polityki prywatności jest podana na początku. To już wszystko, co mam Ci do przekazania. Dziękuję za Twój poświęcony czas.
Shopping Cart

Porządkowy Newsletter

Zapisz się i pobierz pakiet organizacyjnych materiałów – zaplanuj posiłki, podziel domowe obowiązki i zrób kuchenne odgracanie.

.